Aktualności

Procedury postępowania diagnostycznego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym informacja dla rodziców

Informacje dla rodzica/opiekuna W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w PP-P w Bytowie w związku z COVID-19.

Procedury postępowania diagnostycznego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym informacja dla rodziców
20 marca 2020

Informacje dla rodzica/opiekuna W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w PP-P w Bytowie w związku z COVID-19.

 1. Do Poradni może przyjechać z dzieckiem tylko jedna osoba.
 2. Dziecko umawiane na diagnozę, powinno być zaopatrzone w maseczkę (jeśli ukończyło 4 lata), rękawiczki jednorazowe, wodę do picia, chusteczki higieniczne, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki).
 3. Wskazane jest, aby porozmawiać z dzieckiem, że podczas wizyty w Poradni będą zachowywane zasady bezpieczeństwa i że będzie pracowało w maseczce/przyłbicy, przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 4. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych.
 5. Konieczne jest punktualne przybycie do Poradni. W przypadku kiedy przyjazd z dzieckiem na umówione badanie nie będzie możliwy, należy powiadomić o tym sekretariat Poradni minimum z jednodniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku wniosek na badanie może zostać anulowany.
 6. Przy wejściu na teren Poradni konieczne jest podpisanie przez rodzica oświadczenia z odpowiedziami jak ww. wywiadzie oraz, iż jest odpowiedzialny/- a za podjętą decyzję związaną z przebywaniem swoim i dziecka na terenie PP-P w Bytowie, z zachowaniem procedur sanitarnych obowiązujących placówce.
 7. Przy wejściu do placówki prowadzony jest przez wyznaczonego pracownika pomiar temperatury rodzicowi/opiekunowi i dziecku termometrem bezdotykowym. Temperatura powyżej 37oC uniemożliwia przeprowadzenie u dziecka diagnozy. Zostanie ustalony nowy termin badania.
 8. Przed wejściem do gabinetu rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 9. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Rodzice/opiekunowie proszeni są o spędzenie czasu oczekiwania podczas diagnozy dziecka poza terenem placówki. Dopuszczalna jest obecność rodzica tylko w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 10. W celu omówienia wyników badań rodzic jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie w wyznaczonym przez diagnostę terminie. W celu weryfikacji opiekuna prawnego dziecka konieczne będzie podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia dziecka i trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.
 11. Gdy podczas pierwszej rozmowy nie będzie możliwe przeprowadzenie wywiadu rodzic zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z pracownikiem poradni w wyznaczonym terminie przed planowaną diagnozą. W przypadku braku kontaktu informacja ta zostanie odnotowana w dokumentacji diagnostycznej dziecka. 12. Wszelkie dokumenty prosimy, aby przesyłać pocztą lub wrzucać do skrzynki znajdującej się przed wejściem do Poradni. Niewyrażenie zgody (na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
  poprzedni
następny  
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bytowie
© 2018-2024 | Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.