Diagnozowanie

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz efektywności uczenia się

 • Diagnozowanie dzieci w wieku od 0-6 lat oraz ukierunkowuje oddziaływania rodziców wspomagajacych rozwój
 • Wczesne diagnozowanie dzieci o cechach autystycznych oraz ukierunkowywanie pracy terapeutycznej
 • Ocenianie stopnia dojrzałości szkolnej dzieci 6-7 letnich:
  • badania przesiewowe i wstępne dzieci z klas "0" w przedszkolach
  • konstruowanie indywidualnych programów wspomagających oddziaływania korekcyjno - kompensacyjne wobec w/w grupy dzieci
 • Badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Diagnoza dzieci ubiegających się o przyjęcie do klas integracyjnych. Koordynacja działań związanych z tworzeniem klas integracyjnych
 • Diagnozowanie uczniów z dydaktycznymi trudnościami
 • Diagnoza dzieci ze specygicznymi trudnościami w nauce (dysleksja rozwojowa, dyskalkulia)
 • Pomoc uczniom ze znacznymi opóźnieniami szkolnymi - diagnozowanie uczniów gimnazjum i wydawanie opinii do oddziałów przysposabiających do pracy
 • Opiniowanie nie promowania uczniów klas I - III, jako formy pomocy wspomagającej uczenie się
 • Badania przesiewowe wzroku i słuchu multimedialnym programem "Widzę" i "Słyszę"
 • Orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju
 • Konsultowanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami zaleceń postdiagnostycznych wspomagających efektywność edukacji, w tym określonych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach.

 

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bytowie
© 2018-2022 | Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.